- Các bác quên mật khẩu hoặc mật khẩu sai có thể liên hệ e qua telegram: http://t.me/thoconlonton để được trợ giúp.